ŽIADOSTI o karty - Jemna Mechanika s.r.o.

Prejsť na obsah
ŽIADOSTI o karty

Žiadosti k vydávaniu podnikových kariet do digitálnych / inteligentných tachografov musia byť predtlačené dokumenty, ktoré nie je možné poslať poštou alebo
e-mailom.
Predtlačené žiadosti vydávame na našej adrese Štúrova 72, 949 01 Nitra v čase
od 8:00 do 15:00 hod.
Karty vodiča a podnikové karty sa dajú osobne podať na  pobočkách JEMNÁ MECHANIKA s.r.o. Nitra,
Štúrova 72, 949 01 Nitra  a JEMNÁ MECHANIKA s.r.o. Nitra, kpt. Nálepku 1, 934 30 Levice a len podnikové karty sa dajú osobne podať na pobočke JEMNÁ MECHANIKA s.r.o. Nitra.
Vyplnené žiadosti prijímame v čase od 8:00 do 15:00 hod.
Za nasledujúcim odsekom sú ďalšie dôležité pokyny k vydávaniu tachografových kariet.

Karta vodiča:
Zmena: Od 07.03.2022 je obnova karty vodiča (aj prvé vydanie) na zbernom mieste bez žiadosti a fotografie, avšak najskôr 55 dní pred koncom platnosti karty.
Pre kompletné informácie navštívte http://www.digitalnytachograf.sk

Karta podniku:
Pred podaním žiadosti o kartu podniku si pozorne prečítajte pokyny, ktoré sú popísané na zadnej strane predtlačených žiadostí, ktorých vzory si môžete stiahnúť na týchto odkazoch.


Pozor, ďalej uvedené žiadosti sú len vzorové a ich výtlačky nie je možné použiť na podanie žiadosti o vydanie karty vodiča a /alebo podniku.


Pred  podaním žiadosti o kartu podniku je potrebné, aby ste si originály  žiadostí vyzdvihli v jednom zo zberných miest na Slovensku. Z bezpečnostných dôvodov podá žiadosť o kartu podniku osobne majiteľ podniku, alebo ním splnomocnená osoba. Vaše údaje v žiadosti musia byť vyplnené čitateľne (nesmie sa škrtať).  Pozor na doklady potrebné pri podaní žiadosti o podnikovú kartu. Bez  potvrdenia o úhrade poplatku za kartu podniku, ako aj bez splnenia  požiadaviek na zadnej strane žiadostí nie je možné ich prevzatie k  spracovaniu.
Návrat na obsah